Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Losowy produkt
Ostatni produkt
Polecamy

Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 494608
NOWOŚĆ - AGREGAT BENZYNA/GAZ AUTOMAT
NOWOŚĆ - LEKKI AGREGAT INWERTER BENZYNA/GAZ 3,7kW
NOWOŚĆ - MAGAZYN ENERGII

RODO

Klauzula informacyjna RODO

W związku z uchwaleniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie RODO”) niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BlueSun Michał Kłyk z siedzibą w 32-500 Balin ul. Gwardzistów 31; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON 120401482, NIP: 6282015138

1. Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażają Państwo na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

2. Państwa dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu: pradotworcze.pl, zasilaczups.pl; prezentowania reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.

3. Przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, dane firmy, dane teleadresowe.

4. Korespondecję prowadzoną z Państwem przechowujemy w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Państwa adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacja zamówienia.

5. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.

6. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

7. Pragniemy zapewnić, iż stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom nieuprawnionym.

8. Informujemy iż zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczna, jednakże jest niezbędna w realizacji zamówienia.

9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz wprowadzenia w nich zmian.

10. Mają Państwo w każdym momencie prawo do odwołania lub ograniczenia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

12. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail: biuro@bluesun.pl

 

Facebook